You are here: Home > Język Angielski > Biegła znajomość

Biegła znajomość

Wielu pracodawców, wciąż narzeka na słabą znajomość kurs języka angielskiego warszawa, wśród kandydatów na dane stanowisko. Swoją drogą niemal każdy polak ma problemy z językiem angielskim. Wiedza zdobywana w szkole nie jest wystarczająca do biegłego posługiwania się tym językiem. Nauka angielskiego prowadzona jest w oderwaniu od kontekstu kulturowego. Przeciętny polski uczeń, przyswaja jedynie konkretną liczbę słówek oraz gramatykę. Kwestia wymowy, namacalnego użytkowania tego języka, schodzi na plan dalszy. Czasami aż bolą uszy jeśli by posłuchać przeciętnego Polaka, posługującego się mową Szekspira, w Polsce nauka angielskiego pomija aspekt wymowy. Na stanowiska, gdzie konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego, wymaga się posiadania zagranicznych certyfikatów. Polska matura, z języka angielskiego nie jest miarodajnym wskaźnikiem tego, w jakim stopniu ktoś opanował kurs języka angielskiego warszawa. Pracodawcy chętniej widzą kogoś, kto przebywał przynajmniej rok zagranicą. W każdym bądź razie nauka angielskiego jest ważna w naszym życiu. Jeszcze lepiej gdy mamy dokument poświadczający poziom znajomości języka obcego, na przykład certyfikat Cambridge.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.