You are here: Home > Tłumaczenia > Tłumaczenia nie takie proste

Tłumaczenia nie takie proste

Tak naprawdę trudno o tłumaczenia, które w stu procentach oddawałaby całą treść książki zawartą w oryginale. Tłumaczenia, zwłaszcza utworów literackich stanowią właściwie przeróbkę. Tłumaczenia w słowo w słowo nie miałby żadnego sensu, tak przetłumaczony tekst, nie miałby w ogóle żadnego sensu, z pewnością byłyby też całkowicie niezrozumiały dla odbiorcy. Przekładając książkę, należy uwzględnić wiele czynników, na przykład kontekst kulturowy. To co dla odbiorcy oryginału, na przykład w języku angielskim stanowi rzecz oczywistą, dla odbiorcy z innego kręgu językowego będzie rzeczą nader skomplikowaną. Tak jest na przykład z przysłowiami, oraz konstrukcjami gramatycznymi. tłumacz szczecin oprócz szerokiej wiedzy z zakresu danego języka, musi również orientować się w specyfice danego kraju, danej kultury, w której utwór powstał. Znacznie łatwiej tłumaczyć język potoczny, mówiony niż dzieło literackie. Wielu tłumaczów ma bowiem spore problemy z przekładem nazw własnych. tłumacz szczecin musi mieć zatem również coś z literata.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.